Lễ Công bố Phó trưởng Ban - Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn
Khai mạc Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam
Hướng dẫn triển khai thi hành Luật đầu tư
Công bố quyết định mở rộng KKT Nghi Sơn
Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng- Thăm và làm việc với KKT Nghi Sơn
Khu kinh tế Nghi Sơn - Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
FLC tiếp tục đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp tại Thanh Hóa
Thi đua cần hướng mạnh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị
Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất dầu ăn lớn nhất Việt Nam
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư
Các dự án trong Danh mục dự án kêu gọi vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020
Chi tiết
Khoảng 45.000 người làm việc ở KKT Nghi Sơn lúc cao điểm
Ước tính, lúc cao điểm sẽ có khoảng 45.000 kỹ sư, chuyên gia, công nhân làm việc ở KKT Nghi Sơn. Do đó, Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống dịch vụ hậu cần kho bãi để kịp thời phục vụ Dự án.
Chi tiết
Khu kinh tế Nghi Sơn - Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành lớn của Việt Nam có đầy đủ tiềm năng và lợi thế để thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII đã xác định, phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN là chương trình kinh tế quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.
Chi tiết