Các dự án đang hoạt động và đầu tư tại KCN Lễ Môn
Thứ Ba - 07/10/2014 02:13 CH
Danh mục các dự án có vốn đầu tư trong nước (tải tại đây.docx)
Danh mục các dự án có vốn đầu tư nước ngoài - FDI (tải tại đây - FDI.docx)