Giới thiệu chung về Khu công nghiệp Lễ Môn
Thứ Ba - 07/10/2014 02:17 CH

1. Vị trí địa lí:

KCN Lễ Môn tỉnh Thanh Hoá được Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại quyết định số: 186/1998/QĐ-TTg, ngày 25/9/1998 và Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 29/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg ngày 25/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh hoá.

Đây là KCN tập trung đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá, nằm cách trung tâm Thành phố Thanh Hoá và Quốc lộ 1A 5 km về phía Đông, cách cảng Lễ Môn 1km, cảng biển Nghi Sơn 60 km.

Phạm vi ranh giới xác định như sau:

- Phía Bắc giáp: Sông Quảng Châu

- Phía Nam giáp: Quốc lộ 47

- Phía Đông giáp: Xã Quảng Phú

- Phía Tây giáp: Thành phố Thanh hoá

2. Quy mô diện tích:

Khu công nghiệp Lễ Môn thuộc xã Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hoá với quy mô được phê duyệt là: 62,61 ha, vốn đầu tư  là: 63,5 tỷ đồng. Nhưng trong quá trình xây dựng KCN, do tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Thanh Hoá đã quyết định mở rộng thêm. Đến nay, diện tích của KCN Lễ Môn là: 87,61 ha, mức vốn đầu tư là: 113,3 tỷ đồng.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống cơ sở hạ tầng trong và ngoài KCN cơ bản hoàn thiện, dịch vụ công nghiệp thuận tiện; các công trình điện, nước đã được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

3. Hiện trạng khu công nghiệp:

3.1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

Được sự quan tâm của Chính phủ các Bộ, Ngành Trung ương, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh hiện nay khu công nghiệp Lễ Môn đã được đầu tư đồng bộ và tương đối hoàn chỉnh. Các hạng mục được phê duyệt đã cơ bản hoàn thành.

3.2. Các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp:

Các dự án đã đầu tư vào KCN Lễ Môn: Có 29 dự án.

+ Tổng vốn đăng ký đầu tư: 1.022820, triệu đồng và 17.300.000,0 USD (Gồm 22 dự án đầu tư trong nước và 07 dự án có vốn đầu tư nước ngoài).     

+ Diện tích đất cho thuê: 65 ha. Đã cho thuê 60,81 ha đạt 93,55 %.

+ Doanh thu 6 tháng đầu năm 2009 đạt:  387.440 triệu đồng,

+ Nộp ngân sách 6 tháng đầu năm 2009 đạt:  11.484 triệu đồng,

+ Lao động trong KCN Lễ Môn:   7.340 người

+ Tiền lương: Tiền lương bình quân của người lao động trong các doanh nhiệp KCN đạt 1.200.000 -1.500.000 đồng/người/tháng.