Ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tư
Thứ Năm - 02/10/2014 09:35 SA
Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

I. KHU KINH TẾ NGHI SƠN     

1.      Công nghiệp sản xuất hóa chất, sau lọc hóa dầu, sản phẩm phụ trợ lọc hóa dầu;

2.      Công nghiệp luyện kim, công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo; công nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện lắp ráp ô tô;

3.      Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

4.      Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN, các khu chức năng khác trong KKT Nghi Sơn;

5.      Đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh cảng biển;

6.      Đầu tư xây dựng các khu đô thị mới; khu du lịch và dịch vụ vui chơi giải trí; các dịch vụ tài chính ngân hàng, bảo hiểm, logictics;

7.      Đầu tư phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo, thể thao;

8.      Đầu tư các lĩnh vực bảo vệ môi trường như: thu gom, xử lý rác thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại; tái chế và sử dụng chất thải;

9.      Những dự án khác được sự chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa;

II. CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1.      Công nghiệp sản xuất các thiết bị điện, điện lạnh;

2.      Đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; công nghệ sinh học; điện tử viễn thông;

3.      Đầu tư sản xuất thiết bị y tế; thuốc đông dược, tây dược; thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học; phân bón sinh học;

4.      Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN;

5.      Công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo; công nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện lắp ráp ô tô;

6.      Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

7.      Những dự án khác được sự chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa;