Danh mục dự án kêu gọi đầu tư
Thứ Ba - 07/10/2014 10:57 SA
Các dự án trong Danh mục dự án kêu gọi vào KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020
Tải danh mục dự án kêu gọi đầu tư  tại đây.docx