Khu kinh tế Nghi Sơn thu hút nhiều dự án đầu tư mới năm 2017
Thứ Năm - 11/01/2018 08:31 SA
Trong năm 2017, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư ở nước ngoài và Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa quy mô cấp quốc gia, thu hút được 66 dự án đầu tư mới.
                                              emoticon

Đến nay, Khu Kinh tế Nghi Sơn có 157 dự án đầu tư trong nước và 17 dự án đầu tư nước ngoài, với vốn đăng ký 96.307 tỷ đồng và 12,836 tỷ USD; các Khu công nghiệp có 301 dự án đầu tư trong nước và 18 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 16.461 tỷ đồng và 335,25 triệu USD.

Trong năm 2018, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án, các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng và hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án; đồng thời, xúc tiến kêu gọi đầu tư, chú trọng lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính đầu tư trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.
.NSEZ