Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Nghi Sơn
Thứ Hai - 04/03/2019 04:27 CH

Mã số

Tên/kích vào link tải xem chi tiết

Lĩnh vực

BTM-THA-265170

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp (Ban quản lý các khu công nghiệp)

 • Môi trường

BTM-THA-265169

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (Ban quản lý các khu cong nghiệp)

 • Môi trường

THA-289681

Quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272030

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272029

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272026

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272024

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272022

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272020

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272018

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272016

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272014

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272012

Giãn tiến độ đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272010

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272008

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272006

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272004

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272002

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-272000

Chuyển nhượng dự án đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-271998

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

H-THA-271996

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-271994

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-271992

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-271990

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-271988

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-271986

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-271984

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

BKH-THA-271982

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).BQL

 • Đầu tư tại Việt nam

THA-289650

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác).

 • Việc làm

BCT-THA-275105

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Thương mại quốc tế

BCT-THA-275108

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Thương mại quốc tế

BCT-THA-275107

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Thương mại quốc tế

BCT-THA-275106

Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Thương mại quốc tế

BCT-THA-275109

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 • Thương mại quốc tế

T-THA-288337-TT

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ) thuộc ranh giới quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

 • Quản lý hoạt động xây dựng

T-THA-288336-TT

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình (trừ công trình cấp đặc biệt và nhà ở riêng lẻ) thuộc ranh giới quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

 • Quản lý hoạt động xây dựng

T-THA-287934-TT

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (Ban Quan lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa)

 • Quản lý hoạt động xây dựng

T-THA-287930-TT

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa)

 • Quản lý hoạt động xây dựng

T-THA-287929-TT

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa)

 • Quản lý hoạt động xây dựng

T-THA-286645-TT

Thủ tục thực hiện chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công vận động các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 • Kế hoạch và Đầu tư

-THA-286265-TT

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN Mẫu D trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

 • Xuất nhập khẩu