Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường
Thứ Ba - 18/06/2019 10:47 SA
Sáng ngày 04/6/2019, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đối với các chủ dự án, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Hội nghị là hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam 2019. Đây là dịp để hội nghị giới thiệu Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 ngày 10/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ…đến các chủ dự án, đơn vị sản xuất kinh doanh.
 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.       

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xoay quanh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại, công nghệ xử lý nước thải, các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Qua đó, tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường giữa Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa với các chủ dự án, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
 

Ông Nguyễn Văn Thi – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ký cam kết bảo vệ môi trường với chủ dự án, đơn vị sản xuất kinh doanh.
Ông Nguyễn Văn Thi – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ký cam kết bảo vệ môi trường với chủ dự án, đơn vị sản xuất kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tin tưởng rằng: Các cơ quan đơn vị, tổ chức, các nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp hướng tới hành vi sống thân thiện với môi trường; giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với hệ sinh thái tự nhiên; bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương, lên án hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

NSEZ.