Triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Chủ Nhật - 05/04/2020 05:46 CH
Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 747/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ ngày 31/3/2020 gửi các doanh nghiệp, nhà thầu đang hoạt động tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Công văn số 747/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, xem chi tiết tại đây: 747_signed.pdf
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, xem chi tiết tại đây:16.signed.pdf
Hải Anh.NSEZ