Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh lần thứ III
Thứ Tư - 24/06/2020 09:50 SA
NSEZ portar - Ngày 18 – 5, Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về tham dự Đại hội có các đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; cùng toàn thể 83 Đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh lần thứ IIIToàn cảnh Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, ưu tiên dành các nguồn lực đầu tư của tỉnh; sự phối hợp của các cấp chính quyền địa phương, các sở ngành và sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, văn hóa, an toàn làm chủ . Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh luôn được Đảng bộ, lãnh đạo ban quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cải cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác; xây dựng cơ quan hành chính phục vụ, cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm tiêu chí “4 tăng, 2 giảm, 3 không” trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Thực hiện giảm từ 30-60% thời gian giải quyết TTHC, có TTHC giảm đến 90% thời gian so với quy định.

 

Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh lần thứ IIIĐồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác xúc tiến đầu tư luôn được chú trọng đổi mới cách thức, chủ động tiếp cận nhà đầu tư, thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian qua, Ban quản lý KKTNS&CKCN đã đón tiếp, làm việc với 285 đoàn nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư; đồng thời, tham gia 26 hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế và của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, KKTNS&CKCN đã thu hút được 337 dự án đầu tư; trong đó, 297 dự án đầu tư trong nước và 40 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 61.724,485 tỷ đồng và 3.235,57 triệu USD. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước bố trí cho các dự án đầu tư phát triển hạ tầng trong KKTNS là 9.989,3 tỷ đồng, đầu tư 18 dự án chuyển tiếp, 15 dự án khởi công mới và đã hoàn thành 17 dự án, đưa tổng số dự án đã hoàn thành và đi vào khai thác là 60 dự án. Kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được ban quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, tại KKTNS&CKCN, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt 623.877,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch 41,5%; tổng giá trị xuất khẩu đạt 7.784,48 triệu USD, vượt kế hoạch 26,17%; nộp ngân sách Nhà nước hơn 63.825 tỷ đồng, đạt 77,8% kế hoạch; giải quyết việc làm đến thời điểm năm 2020 cho khoảng 104.000 lao động; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 196.993 tỷ đồng, đạt 66,8% kế hoạch .

 

Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh lần thứ IIIĐại diện Đảng ủy Ban trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan…Triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, định kỳ làm việc với Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể; cùng với lãnh đạo chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi cả về thời gian và vật chất cho các đoàn thể hoạt động.

 

Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh lần thứ IIIĐại biểu tham luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, cơ quan hành chính phục vụ, văn hoá, kiểu mẫu. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Triển khai sâu rộng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra giám sát; sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại đạt 1.125.000 tỷ đồng (KKTNS 715.000 tỷ đồng, CKCN 410.000 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu 18.600 triệu USD (KKTNS 10.300 triệu USD, CKCN 8.300 triệu USD); thu ngân sách Nhà nước 118.800 tỷ đồng (KKTNS 79.200 tỷ đồng, CKCN 39.600 tỷ đồng); giải quyết việc làm thêm khoảng 35.000 lao động (KKTNS 20.000 người, CKCN 15.000 người); tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 220.000 tỷ đồng (KKTNS 190.000 tỷ đồng, các CKCN 30.000 tỷ đồng)… Đảng bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể hằng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ và từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

 

Đại hội Đảng bộ Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh lần thứ IIIĐồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh cần tiếp tục phân tích, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế để khắc phục. Cùng với đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường cải cách TTHC để tạo hiệu quả hơn nữa trong thu hút đầu tư… Đảng bộ cũng quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng cho đảng viên; tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ trên cơ sở đổi mới hình thức để tạo sự hứng khởi và hiệu quả cho các đảng viên.

 

emoticon

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban chấp Đảng bộ Khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                                                                 Một số hình ảnh tại Đại hội

emoticon

emoticon

emoticon

emoticon

emoticon

Hai Anh. NSEZ