Triển khai Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ Ba - 18/08/2020 04:14 CH
Ngày 17/8/2020, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 2319/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về việc Triển khai Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Xem chi tiết văn bản tại đây:  TrienkhaiCD19-UBNDtinh(17.08.2020_15h40p28)_signed.pdf ;   CONGDIENSO19.pdf
Hải Anh.NSEZ