THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư thuộc Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Thứ Năm - 15/10/2020 09:49 SA
(NSEZ) - Căn cứ Công văn số 13415/UBND-THKH ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư; ngày 14/10/2020 Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp ban hành thông báo số 3000/TB-BQLKKTNS&KCN về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:
 1. I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
  1. Số lượng cần tuyển dụng: 35 người.
  2. Vị trí việc làm cần tuyển:
  3. -Quản lý công trình Hạ tầng Kỹ thuật: 08 người.
 • -Quản lý và Dịch vụ môi trường: 04 người.
 • -Tư vấn và Hỗ trợ đầu tư: 10 người.
 • -Tổ chức thực hiện các loại hình dịch vụ: 03 người.
 • -Hành chính - Tổng hợp: 05 người.
 • -Kế toán: 03 người.
 • -Thủ quỹ: 01 người.
 • -Văn thư: 01 người.
  1. II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
   1. Điều kiện chung
 • Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • -Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 • -Từ đủ 18 tuổi trở lêntrong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.
 • -Có phiếu đăng ký dự tuyển.
 • -Có lý lịch rõ ràng.
 • -Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.
 • -Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
 • -Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
  • Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • -Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • -Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòaán; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
  1. III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

   Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính gồm:

  2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
  • -02 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại phụ lục thông báo này. Các nội dung đăng ký trong phiếu dự tuyển phải chính xác từ các giấy tờ bản gốcđãđược các cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.
  • -03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4 x 6.

    Lưu ý: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng. Thí sinh không được sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp khi hết hạn nộp hồ sơ. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại.

  1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 16/11/2020.
  2. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng dự tuyển:
  • -Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Liên hệ trực tiếp ông: Nguyễn Xuân Thanh, số điện thoại: 0918.198.662).
  • -Địa chỉ: Phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  • -Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

   Vòng 2:

  • -Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
  • -Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
  • -Thời gian phỏng vấn 30 phút.
  • -Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
  1. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).
   1. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
  1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
  2. Nội dung xét tuyển:

   Hình thức xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

   Vòng 1

   • -Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

    Vòng 2:

   • -Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
   • -Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
   • -Thời gian phỏng vấn 30 phút.
   • -Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Hải Anh.NSEZ