Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Thứ Năm - 21/01/2021 04:08 CH
Ngày 21-1, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

emoticon
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua, rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực cao nhất của Nhân dân, của Nhà nước.


emoticon
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, cũng như ý nghĩa to lớn của Cuộc bầu cử lần này Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất trong sự phối hợp, tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi Cuộc bầu cử; bảo đảm cho Cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi, tích cực, tham gia đóng góp nhiều ý kiến góp phần vào thành công của hội nghị.

Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của Cuộc bầu cử, để Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình triển khai cần chú trọng quán triệt thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó chọn những cán bộ xứng đáng có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ đó là: Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi Cuộc bầu cử; bảo đảm Cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử…

Tại hội nghị các đại biểu cũng được quán triệt Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Thông tri hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia tin tưởng hội nghị đã truyền đạt đầy đủ tinh thần nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành liên quan đến công tác bầu cử.

Kết quả hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định của Đảng, quy định của pháp luật về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, về vị trí, vai trò của các cơ quan dân cử và trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân để cử tri lựa chọn.

Đồng thời đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh có hiệu lực, hiệu quả; đồng thời giúp các cấp, các ngành, địa phương tiến hành tổ chức tốt các hoạt động bầu cử nhằm xây dựng, củng cố Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam, của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử để Cuộc bầu cử bảo đảm đúng sự lãnh đạo của Đảng thực sự dân chủ, đúng pháp luật và lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dâm để tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.


emoticon
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị các ban, sở, ngành và các địa phương trong tỉnh cần rà soát từ huyện đến các xã, thị trấn, những nơi chưa thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử thì phải triểu khai thực hiện ngay.

Khi đã thành lập Ủy ban bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử, thì phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, từ đó thành lập các tiểu ban.

Các huyện cần tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương và của tỉnh đến các xã, thị trấn, trong đó lưu ý về điều kiện tham gia ứng cử theo Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương. Căn cứ tình hình cụ thể phải triển khai, hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn, để đồng bộ, thống nhất và thực hiện sớm. Chuẩn bị tốt hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trước Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; chuẩn bị tốt về nhân sự, đảm bảo cơ cấu, có số dư phù hợp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững an ninh chính trị, từ đó tạo niềm tin, sự phấn khởi tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…

.Quốc Hương (baothanhhoa.vn)