Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thứ Ba - 27/04/2021 09:44 SA
Ngày 26/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và mùa du lịch biển năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung công văn số 5320/UBND-VX ngày 23/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cấp, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tiếp tục cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Trước mắt, tập trung cao độ triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh tại: Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21/01/2021 và Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 309/KH-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế.

2. Các sở, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch sau đây:

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… trên địa bàn, phạm vi quản lý thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch.

- Chủ động cập nhật hoàn chỉnh các phương án, kịch bản sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống của dịch có thể xảy ra.

- Tiếp tục hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết, trường hợp nếu tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… theo đúng quy định.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tổ chức chặt chẽ đúng các quy định pháp luật trong việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly, sẵn sàng mở rộng tiếp nhận, cách ly các đối tượng nhập cảnh phù hợp với năng lực của tỉnh và diễn biến tình hình dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nhất là các huyện vùng biên giới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông Vận tải; Các sở Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa… và các sở, ban, ngành, địa phương khác.
Xem toàn văn công điện tại đây Congdien-07.pdf

Hải Anh.NSEZ