Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
UBND tỉnh họp nghe dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”
Thứ Ba - 11/05/2021 02:21 CH
áng ngày 07/5/2021, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị họp nghe dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện “Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”
Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn do Sở Nội vụ soạn thảo xác định đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Phấn đấu thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính (có đủ điều kiện) được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 50% dịch vụ công được chuyển giao cho các cơ quan ngoài nhà nước đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa kết quả giải quyết; 95% tổ chức, người dân hài lòng với cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Quang cảnh Hội nghị.

Về công tác tổ chức bộ máy, phấn đấu đến hết năm 2021, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đúng quy định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  Đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo định hướng của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh…

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết các “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính tại đơn vị, ngành mình phụ trách. Đa số các đại biểu đều nhận định rằng, muốn có khâu đột phá về cải cách hành chính thì trước hết phải có đột phá về “con người” – nhân sự trong bộ máy nhà nước; ngoài ra đột phá về ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ và lưu trữ hồ sơ…

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là khâu đột phá rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, là 1 trong 3 khâu đột phá được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh lựa chọn đưa vào các Nghị quyết, cần tập trung thực hiện để đạt được kết quả cao nhất, tốt nhất.

Góp ý cụ thể vào nội dung dự thảo, đồng chí gợi mở, dự thảo có 2 phần quan trọng là khâu đột phá và kế hoạch hành động. Về khâu đột phá, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nội dung chính cần nghiên cứu xây dựng như: thể chế và thủ tục đầu tư trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường,… khắc phục toàn diện hệ thống thủ tục hành chính từ cấp xã tới tỉnh theo hướng đơn giản, chính xác và nhanh chóng; đề cao đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Về tổ chức bộ máy, nêu cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị, phòng, ban; theo đó, đơn vị soạn thảo nghiên cứu dự thảo “Bản cam kết” giữa công chức ký chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban, ngành; người đứng đầu ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh…đồng thời có quy định về kỷ luật và khen thưởng rõ ràng, minh bạch. Ngoài ra, nghiên cứu quy chế phối hợp làm việc giữa các sở, ngành, đơn vị; phối hợp các xã, phường với nhau trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Về xây dựng chính quyền điện tử phải đảm bảo phần cứng và phần mềm, lưu ý công tác số hóa trong lưu trữ hồ sơ. Đơn vị soạn thảo cũng cần nghiên cứu các nhiệm vụ về tài chính công.

Góp ý vào nội dung giải pháp thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, giao hạn thời gian cụ thể để hoàn thiện. Đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, hoàn thành dự thảo gửi xin ý kiến các sở, ngành và báo cáo UBND tỉnh trước 15/5/2021; đồng thời tập trung hoàn thiện để báo cáo tại Phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2021./.

.Bích Phương (thanhhoa.gov.vn)
Các tin khác