Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các Doanh nghiệp
Thứ Tư - 02/06/2021 10:15 SA
(NSEZ)- Ngày 14/5/2021, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 1405/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về tăng cường triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các Doanh nghiệp.
Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch CoVid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cách ly nhiễm dịch CoVid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch CoVid-19 tỉnh tại Công văn số 5320/UBND-VX ngày 23/4/2021 và Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch CoVid-19. Để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch CoVid-19 có hiệu quả, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đề nghị các Doanh nghiệp triển khai thực hiện nội dung sau:
Triển khai việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo hướng dẫn tại Quyết định 2194/QĐBCĐQG và báo cáo kết quả đánh giá hàng tháng về Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động) địa chỉ: phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời gửi về địa chỉ Email: hoanghaikktns@gmail.com trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp báo cáo các Bộ, ngành TW và UBND tỉnh.
(Gửi kèm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020) xem chi tiết nội dụng QĐ tại đây: QUYETDINH-2194.pdf ;CV-GUI-DN-DANH-GIA-NGUY-CO.pdf
 Đề nghị các Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.
Hải Anh.NSEZ