Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các DN trên địa bàn KKT Nghi Sơn và các KCN
Thứ Hai - 21/06/2021 09:17 SA
(NSEZ)- Ngày 17/6/2021, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 1918/BQLKKTNS&KCN-DNLD gửi các DN để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Khu kinh tế Nghi Sơn hiện có gần 40.000 lao động, trong đó có trên 2000 lao động là người Nghệ An. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, an toàn cho sức khỏe của người lao động và tạo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Doanh nghiệp. Sáng ngày 17/6/2021, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã tổ chức họp và các đơn vị dự họp thống nhất một số nội dung sau (có danh sách kèm theo):
1. Hiện nay, các Doanh nghiệp đã và đang chủ động, tập trung cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: - Công ty CP Gang thép Nghi Sơn hiện nay có tổng cộng 2400 lao động, trong đó có 380 lao động là người Nghệ An. Đối với những trường hợp này Công ty đã chủ động bố trí phòng lưu trú và các dịch vụ khác tại Khu dịch vụ tổng hợp của Công ty, người lao động khi hết ca làm việc thì mọi hoạt động đều thực hiện tại khu dịch vụ tổng hợp. Công ty đã xây dựng các biện pháp ứng phó trong trường hợp người lao động trong Công ty có F0. Đối với những lao động là người Thanh hóa, Công ty đã yêu cầu cam kết không đi qua vùng dịch và phải khai báo y tế hằng ngày. - Công ty TNHH Peci Việt nam có tổng lao động là 500 người trong đó có 80 lao động Nghệ An. Tất cả 80 lao động này đều được Công ty bố trí chỗ ăn, ở và các dịch vụ khác tại Công ty. Về chế độ cách ly, Công ty đảm đảo chế độ ăn uống miễn phí và được hưởng lương đầy đủ trong suốt thời gian cách ly. - Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam có tổng số lao động là 22.163 lao động trong đó có 1.493 lao động Nghệ An. Hiện nay Công ty đã và đang nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của cấp trên. Đối với những lao động Nghệ An, lãnh đạo Công ty đang họp và xây dựng phương án trước 14h00 ngày 17/6/2021. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đề nghị các Doanh nghiệp tiếp tục nghiêm túc thực hiện các quy định của Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xã cho người lao động”, đồng thời 3 triển khai phổ biến đến toàn bộ người lao động về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và Smart Thanh Hóa trên điện thoại.
2. Đối với các lao động thuộc các vùng dịch liên quan đến Thông báo kết luận số 332/TB-BCĐ, các đơn vị đã thống nhất như sau: - Các lao động thuộc các xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đề nghị ở nguyên tại địa phương. - Các lao động thuộc các vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và các vùng có nguy cơ cao, đề nghị: + Những lao động có vị trí công tác không quan trọng, đề nghị thông báo người lao động tạm nghỉ (có thể làm việc online) và trở lại làm việc khi có thông báo mới. + Đối với những vị trí công tác thực sự cần thiết và không thể thay thế, Doanh nghiệp thống nhất tuyên truyền vận động người lao động ở lại Công ty và có hỗ trợ các chế độ lưu trú và các chính sách khác. + Đối với lao động địa phương, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện khai báo y tế theo quy định của pháp luật. - Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định gửi về Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trước 15h00 ngày 17/6/2021.
Đầu mối tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh Covid tại các Doanh nghiệp. Ông Hoàng Tất thành – Trưởng phòng Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, ĐT: 0941.509.339.
Đầu mối tiếp nhận thông tin tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC): - Tại CDC tỉnh Thanh Hóa: 0912.604.449 Ông Khang Phó giám đốc - Tại CDC thị xã Nghi Sơn: 0912.244.012 Ông Thiệp Giám đốc
xem nội dung chi tiết tại đây:CV-gui-DN-ve-PCD-306_signed_hieunt.nghison_17-06-2021-15-47-14(17.06.2021_15h55p24)_signed.pdf
DS-Doanh-nghiep(18.06.2021_20h23p58)_signed.pdf
Hải Anh. NSEZ