Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thứ Ba - 22/06/2021 04:29 CH
(NSEZ)- Ngày 21/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 17/CĐ-UBND về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào kiểm soát người về từ các tỉnh, thành phố có dịch (đặc biệt là các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương…) và thực hiện nghiêm ngặt, mạnh mẽ, quyết liệt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các khu vực trọng điểm như khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, các khu vực tập trung đông người…; Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất, chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; đồng thời tập trung tổ chức thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt các nội dung sau:
1. Đối với việc kiểm soát người đi, đến các địa phương trong nước trở về tỉnh: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh; trong đó chú trọng tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát người đến, trở về từ vùng có dịch theo Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND ngày 20/5/2021; Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 26/5/2021; Công văn số 7311/UBND-VX ngày 30/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 1971/CV-BCĐ ngày 23/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; đồng thời, thực hiện chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các biện pháp giám sát, cách ly người trở về từ vùng dịch, sau đây: - Tất cả những người đi, đến và trở về từ các điểm dịch, các khu phong tỏa, khu cách ly, giãn cách, các mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 03 lần. - Tất cả những người đi, đến và trở về từ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương không từ các điểm, mốc dịch tễ nêu trên theo thông báo của Bộ Y tế thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 14 ngày và được lấy mẫu làm xét nghiệm tối thiểu 03 lần. - Các đối tượng còn lại khi trở về tỉnh phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà tối thiểu 02 ngày.
2. Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Nghệ An, Hà Tĩnh: - Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là thị xã Nghi Sơn, huyện Như Xuân, huyện Thường Xuân, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khuyến cáo người dân các địa phương và người lao động trong Khu kinh tế Nghi Sơn không đi đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các vùng có dịch. Đồng thời, đề nghị người dân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh không đến Thanh Hóa khi không thực sự cần thiết. - Yêu cầu người dân nếu phải đi lại giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An phải thực hiện khai báo y tế và các yêu cầu cách ly khi trở về theo quy định. - Đề nghị Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực hạn chế đón bệnh nhân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; trường hợp khẩn cấp phải tiếp nhận, chữa trị bệnh nhân nặng thì phải có giải pháp phòng chống dịch theo quy định.
Xem toàn văn chi tiết công điện tại đây: DT-VBDTPT225798020-6-20211624278100732chiennv21.06.2021_19h27p12_tuandm_21-06-2021-19-33-03_signed.pdf
Hải Anh. NSEZ