Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Triển khai Công điện số 18/CĐ- UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ Tư - 07/07/2021 05:24 CH
NSEZ - Ngày 05/7/2021, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 2121/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về việc Triển khai Công điện số 18/CĐ- UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Tại tỉnh ta, tình hình dịch trên cơ bản vẫn được kiểm soát, các ca bệnh rải rác xâm nhập đều đã được phát hiện sớm, giám sát chặt chẽ, xử lý nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly triệt để các trường hợp tiếp xúc F1, F2, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Dự báo trong thời gian tới xu hướng di biến động dân cư từ các điểm dịch, vùng dịch (kể cả người nhập cảnh) trở về địa phương, làm cho nguồn lây nhiễm càng trở nên phức tạp. Trước tình hình diễn biễn phức tạp của dịch bệnh, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch CoVid-19, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người lao động và nhân dân. Ngày 02/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới.
Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh đến các Doanh nghiệp/Nhà thầu hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp để biết và nghiêm túc thực hiện.
 Xem chi tiết nội dung Công điện tại đây: CD18.pdf
Hải Anh. NSEZ