Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Triển khai công điện số 24/CĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Thứ Sáu - 13/08/2021 03:58 CH
Thực hiện Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/8/2021, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 2608/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Doanh nghiệp:
Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (Ban) đề nghị các Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; các văn bản triển khai, đôn đốc của Ban và các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Thường xuyên cập nhật, nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 và tuyên truyền, phổ biến đến người lao động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động trong công tác phòng, chống dịch.
- Tăng cường quản lý, giám sát người lao động trở về từ tỉnh ngoài (kể cả không liên quan đến các điểm dịch, ổ dịch); khi xuất hiện ca mắc/nghi mắc phải báo cáo ngay với chính quyền, cơ sở y tế địa phương và triển khai thực hiện các phương án xử lý theo kế hoạch phòng, chống dịch (Ban đã gửi hướng dẫn kèm 2 theo Công văn số 2373/BQLKKTNS&KCN ngày 29/7/2021); tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong Doanh nghiệp và cộng đồng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng, chống dịch tại Doanh nghiệp.
- Kể từ 12 giờ 00, ngày 12/8/2021, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ ăn, uống tạm dừng bán hàng tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, mang đi; khuyến khích cung cấp các suất ăn, uống theo địa chỉ của khách hàng; đề nghị Doanh nghiệp thông tin đến đối tác/đơn vị vận tải hàng hóa biết để chủ động.
Đề nghị các Doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

toàn văn Công điện số 24 trangnt)(11.06.2021_16h38p39)_signed.pdf
Hải Anh.NSEZ