Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2021 đến doanh nghiệp trên địa bàn KKt Nghi Sơn và các KCN
Thứ Năm - 19/08/2021 04:18 CH
(NSEZ)- Ngày 19/8/2021, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 2703/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2021.
Để đảm bảo triển khai hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (Ban) đề nghị doanh nghiệp căn cứ các nội dung tại Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá, gửi số lượng đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin về Ban (Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động) trước ngày 25/8/2021 để tổng hợp báo cáo.
Đầu mối tại Ban: Ông Hoàng Tất Thành – Trưởng Phòng Quản lý Doanh
nghiệp và Lao động, SĐT: 0941.509.339.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 Xem chi tiết kế hoạch 183 tại đây: KH183tiemvaccine.pdf
Hải Anh.NSEZ