Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương.
Thứ Năm - 19/08/2021 04:31 CH
(NSEZ) - Ban quản lý KKT Nghi Sơn ban hành công văn số 2705/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ ngày 19/8/2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận và sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, Ban triển khai một số nội dung của chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương đến Doanh nghiệp để biết và triển khai thực hiện.
(Gi kèm: Công văn số 2692/SLĐTBXH-LĐVL ngày 13/8/2021 ca SLao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 ca Thủ tướng Chính ph)
công văn 2692 CV2692SLDTBXHhotroNLDtamhoanHD.pdf
QĐ 23 QD23TTg.pdf
Trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Việc làm), điện thoại: 02373.851.510 để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết./.


Hải Anh.NSEZ