Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin
Thứ Năm - 30/09/2021 02:57 CH
Ngày 24/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa ban hành công văn số 2008/STTTT-CNTT về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm về an toàn thông tin.
Thực hiện Công văn số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng Internet để làm việc, học tập, mua sắm…thông qua các hình thức trực tuyến nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác như lộ, lọt thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, đánh cắp dữ liệu….Để giảm thiểu các nguy cơ trên, Cục an toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim nhằm mục đích tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng. Các tập phim được đăng tải trên trang thông tin điện tử: an toàn thông tin (chi tiết tại Phụ lục 01)
Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tới người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện những nội dung sau:
1. Tổ chức triển khai tuyên truyền và hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn biết và truy cập theo dõi các tập phim; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/11/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (theo mẫu báo cáo ở Phụ lục 02).
xem toàn văn nội dung chi tiết tại đây: CV2008.pdf 
Hải Anh. NSEZ