Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

- Sáng 3-9, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghi Sơn.
Chi tiết
(NSEZ) Ngày 01/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ban hành Quyết định số 3418/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Chi tiết
Ngày 27/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung công điện như sau:
Chi tiết
(NSEZ) - Ban quản lý KKT Nghi Sơn ban hành công văn số 2705/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ ngày 19/8/2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương.
Chi tiết
(NSEZ)- Ngày 19/8/2021, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 2703/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2021.
Chi tiết
Ngày 12/8/2021 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chi tiết
Thực hiện Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 12/8/2021, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 2608/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Doanh nghiệp:
Chi tiết
Ngày 01/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công điện số 23/CĐ-UBND về việc tạm dừng tiếp nhận công dân về từ vùng có dịch COvid-19 đang thực hiện giãn cách xã hội
Chi tiết
Ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ban hành công điện số 22/CĐ-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới của dịch bệnh
Chi tiết
NSEZ - Ngày 05/7/2021, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 2121/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về việc Triển khai Công điện số 18/CĐ- UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Chi tiết
[Trang trước]  [Trang sau]