Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa
Thứ Năm - 26/10/2017 10:53 SA
Nội dung chi tiết xem tại đây Quyết định 3888_signed.pdf
NSEZ