Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu tượng Khu kinh tế
Thứ Bảy - 11/11/2017 09:21 CH
Với mong muốn tuyên truyền quảng bá hình ảnh Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa mời gọi đầu tư đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng Khu kinh tế thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng Khu kinh tế tỉnh Thanh Hóa, đồng thời kêu gọi sự hưởng ứng nhiệt tình của các họa sỹ, các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc trong và ngoài tỉnh;
            Căn cứ quyết định 3176/UBND ngày 28/8/2017 của  Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn;
            Căn cứ Kế hoạch 194/KH-BTC ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn;
UBND tỉnh Thanh Hóa phát động cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Thanh Hóa với thể lệ như sau: 

 

            I.  Mục đích, ý nghĩa

            Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm lựa chọn biểu tượng tác phẩm nghệ thuật kiến trúc để xây dựng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Khu kinh tế Nghi Sơn đến các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

            Biểu tưởng phải thể hiện được nét đặc sắc riêng của Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, thể hiện nét tiêu biểu về văn hóa truyền thống, khu công nghiệp động lực phát triển xanh bền vững.

            Tác phẩm được lựa chọn sẽ được sử dụng gắn với các hoạt động quảng bá hình ảnh, logo, quà lưu niệm ... của khu kinh tế Nghi Sơn.

            II. Thời gian tổ chức

 •             -Thời gian phát động cuộc thi: từ ngày 10/11/2017;
 •             -Thời gian nhận tác phẩm (Theo dấu bưu điện) từ ngày 10/11/2017 đến hết ngày 09/02/2018;
 •             -Thời gian tổng kết và công bố kết quả: ngày 30/03/2018.

              III. Đối tượng tham gia

              1. Đối tượng tham gia: Mọi tổ chức, cá nhân có khả năng và nguyện vọng tham gia.

              2. Thành viên Ban Tổ chức, thành viên hội đồng giám khảo, Tổ thư ký (bộ phận thường trực Ban Tổ chức) không được tham gia dự thi.

              IV. Yêu cầu đối với bài dự thi

              1.Yêu cầu chung của tác phẩm

              - Biểu tượng phải thể hiện được mục đích, ý nghĩa nêu trên của cuộc thi;

              - Tác phẩm dự thi phải có tính khái quát, độc đáo và tính thẩm mỹ, hình tượng cao, thể hiện được đặc trưng của Khu kinh tế Nghi Sơn. Biểu tượng đơn giản về hình tượng, bố cục, hình khối , đường nét, mầu sắc; dễ hiểu, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng và có thể thuận tiện trong in ấn, chạm khắc, đắp nối, phóng to, thu nhỏ trên mọi vật phẩm có chất liệu khác nhau. Biểu tượng không mang tính chất kích động, phản động; không trùng lặp với bất kỳ biểu tượng nào đã được sử dụng trong nước và trên thế giới;

              - Vị trí thiết kế Biểu tượng được đặt trong ranh giới Khu kinh tế Nghi Sơn. Ban Tổ chức đã lựa chọn 07 vị trí như phụ lục kèm theo. Ngoài 07 vị trí này trong quá trình tham gia thiết kế tác giả có thể đề xuất vị trí đặt công trình Biểu tượng. Vị trí đặt công trình Biểu tượng phải đáp ứng các yêu cầu: Nằm ở vị trí trung tâm của Khu kinh tế; đáp ứng các yếu tố không gian, tầm nhìn, cảnh quan và có khả năng quảng bá cao hình ảnh và thương hiệu đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến làm việc hoặc đi qua Khu kinh tế Nghi Sơn.

              - Biểu tượng khi xây dựng là tổ hợp công trình kiến trúc đáp ứng các yêu tố không gian, tầm nhìn, cảnh quan va có khả năng quảng bá cao hình ảnh và thương hiệu đến các tổ chức, nhà đầu tư, các cá nhân trong và ngoài nước đến làm việc hoặc đi qua khu kinh tế Nghi Sơn (có maket mặt bằng và phối cảnh hiện trạng kèm theo);

              - Công trình Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn phải mang tính chất bền vững, trường tồn.

              2. Yêu cầu đối với giải pháp kỹ thuật và vật liệu

              - Giải pháp kết cấu có tính khả thi cao trong thi công xây dựng công trình;

              - Sử dụng vật liệu đảm bảo tính thẩm mỹ, có độ bền cao, phù hợp với điều kiện ngoài trời, vật liệu đảm bảo tồn tại với thời gian lâu dài vĩnh cửu.

              3. Chủ đề : “Nghi Sơn điểm đến thành công”

              4. Yêu cầu quy định về tác phẩm dự thi

              4.1 Tác phẩm dự thi:

              - Được thể hiện bản vẽ trên một khổ giấy A2, gồm: Phối cảnh tổng thể (khoảng 70% khổ giấy) và thiết kế kỹ thuật sơ bộ các mặt (khoảng 30% khổ giấy). Góc dưới bên phải của bản vẽ có đánh mã số tự chọn của tác giả gồm 05 ký tự do người dự thi tự chọn (mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết minh, phiếu đăng ký và phòng bì thư lớn gửi về Ban Tổ chức);

              - Tác phẩm dự thi không cuộn tròn, không ép plastic;

              - Bản tóm tắt thuyết minh ý tưởng phải cô đọng, xúc tích trên một trang giấy A4. Thuyết minh cần làm rõ về ý tưởng, giải pháp thiết kế, chất liệu sử dụng, sự phù hợp về quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc; giải pháp kết cấu (không ghi tên tác giả, chỉ ghi mã số phương án thiết kế trùng với mã số ghi trong bản đăng ký dự thi);

             - Bản vẽ, thuyết minh tác phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt;

             - Tác phẩm dự thi có thể dự thi dưới dạng “tác phẩm điêu khắc”. Với tỷ lệ mẫu phù hợp.

             4.2. Số lượng bài dự thi:

             Không hạn chế, mỗi tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu dự thi nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng và đều để trong một phòng bì lớn.

             V. Hồ sơ đăng ký dự thi, địa chỉ tiếp nhận:

             1. Hồ sơ đăng ký dự thi:

             Mỗi tác phẩm dự thi phải đảm bảo các hồ sơ sau:

 •            - 01 Phiếu đăng ký dự thi được đóng trong phong bì nhỏ, dán kín (Phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn đăng tải tại website: nghison.gov.vn);
 •            - Mẫu thiết kế Biểu tượng dự thi;
 •            - Bản thuyết minh, mô tả ý tưởng;
 •            - 01 bì thư nhỏ (có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

           2. Địa chỉ tiếp nhận:

          Tất cả hồ sơ đặt vào trong phòng bì lớn đươc dán kín, bên ngoài có ghi: “Bài dự thi thiết kế Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn” và gửi về địa chỉ: Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

           Địa chỉ: Km 372 Quốc lộ 1A, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

           Email: thanhhoalenhunam@gmail.com, Điện thoại: 02373.617.237 – 0968.898.868.

           VI. Quy định về giải thưởng và trao giải thưởng`

           1. Giải thưởng:

           - 01 Giải nhất; 50.000.000 đồng, kèm theo Bằng khen và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

           - 01 Giải nhì: 30.000.000 đồng, kèm theo Bằng khen và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

           - 03 Giải ba: 20.000.000 đồng, kèm theo Bằng khen và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

           - 15 tác phẩm, biểu tượng xuất sắc được Ban Tổ chức chọn để trưng bày lấy ý kiến cán bộ, nhân dân. Hỗ trợ 3.000.000 đồng/1 tác phẩm.

           2. Nếu không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu theo tiêu chí xét chọn, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi.

          3. Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải hoặc người được tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi.

           4.Việc trao giải sẽ được Ban Tổ chức thực hiện công khai.
Mọi thông tin về cuộc thi xem chi tiết tại đây: Kehoachthelesuadoi.rar

.Anh Hải NSEZ