Thông báo kể từ ngày 28/11/2017 dừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN
Thứ Ba - 28/11/2017 05:25 CH
Nội dung thông báo chi tiết xem tại đây Thongbao.pdf
.NSEZ