THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính, bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Thông báo tuyển dụng công chức nhà nước năm 2019
Bài dự thi cuộc thi "Sáng tác biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn" phần 3
Thứ Năm - 03/05/2018 09:07 SA
emoticon
                        Mã số NS08
emoticon
                                          Mã số NS12
emoticon
                                        Mã số NS13
emoticon
                                    Mã số NS15
emoticon
                                               Mã số NS17
emoticon
                                                                   Mã số NS16
emoticon
                                      Mã số NS18
emoticon
                                             Mã số NS19
emoticon
                                                 Mã số NS20
emoticon
                                                       Mã số NS21-1
emoticon
                                                Mã số 21-2
emoticon
                                                    Mã số NS22
emoticon
                                             Mã số NS23
emoticon
                                                        Mã số NS24
emoticon
                                                Mã số NS25
emoticon
                                       Mã số NS27-1
emoticon
                                         Mã số NS27-2
emoticon
                                                           Mã số NS27-3
emoticon
                                         Mã số NS26
emoticon
                                          Mã số NS28
emoticon
                                                Mã số NS29
emoticon
                                   Mã số NS30
emoticon
                             Mã số NS31
                                          
.NSEZ
Các tin khác