Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Thông báo tuyển dụng công chức nhà nước năm 2019
Thứ Tư - 28/08/2019 01:45 CH
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa năm 2019 là 06, trong đó Văn phòng: 01 chỉ tiêu, quản lý TNMT: 01 chỉ tiêu, Kế hoạch Tổng hợp: 01 chỉ tiêu; Xây dựng: 01 chỉ tiêu, Quy hoạch: 01 chỉ tiêu; quản lý đầu tư: 01 chỉ tiêu.
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 và Chỉ tiêu vị trí việc làm: Scan_0538.pdf
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Scan_0539.pdf
Hải Anh-VP
Các tin khác