Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Thứ Ba - 11/02/2020 10:02 SA
Quyết định số 5084/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong Lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa
Xem chi tiết Quyết định tại đây QĐ 5084/QĐ-UBND.signed.pdf
NSEZ