Quyết định công bố thủ tục hành chính, bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Thứ Ba - 11/02/2020 10:00 SA
Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, tỉnh Thanh Hóa
Xem chi tiết Quyết định tại đây QĐ 207/QĐ-UBND.signed.pdf
NSEZ