Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Thứ Ba - 18/02/2020 04:34 CH
Ngày 18/02/2020 Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN có văn bản số 288/BQLKKTNS&KCN -DNLĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Để chủ động phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai một số văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh Thanh Hóa đến các Doanh nghiệp, nhà thầu hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Xem chi tiết văn bản tại đây CV288.pdf, Quyết định 322.QD-BYTpdf344.QD-BYT.pdf345.QD-BYT.pdf, Chỉ thị CT-03-UBNDtinh.pdfCD-02-UBNDtinh.pdf, Công văn CV-80-SONGOAIVU.pdf ; Công văn CV-228_SOYTE.PDF
NSEZ