Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thứ Sáu - 13/03/2020 02:09 CH
Ngày 10/3/2020, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN đã ban hành văn bản số 471/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về việc triển khai văn bản 991/BYT-DP ngày 29/02/2020 của Bộ Y tế, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid-19
Xem chi tiết các văn bản tại đây CV 471.CV-991-BoYTe.pdfCHITHI-08.signed.pdfCONGDIEN-04.PDF
NSEZ