Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh
Thứ Hai - 23/03/2020 08:17 SA
Ngày 20/3/2020, Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN ban hành Văn bản số 590/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ về triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh
NSEZ