Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức hành chính năm 2019 của Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa
Thứ Hai - 30/03/2020 03:57 CH
Thực hiện Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019; Thông báo số 180/TB-HĐTD ngày 26/3/2020 của Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 2019; Công văn số 561/SNV-CCVC ngày 27/3/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2019. Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp thông báo thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 hoàn thiện hồ sơ dự tuyển
Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây Thông báo 708/TB-BQLKKTNS&KCN.pdf
NSEZ