Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020
Thứ Ba - 08/12/2020 04:08 CH
Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, cụ thể như sau: Tổng số thí sinh nộp hồ sơ theo Thông báo số 3000/TB-BQLKKTNS&KCN ngày 14/10/2020 là 50 người, trong đó: 1. Số thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2: 42 người. 2. Số thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2: 07 người. 3. Số thí sinh không tham gia xét tuyển vòng 2: 01 người. (Có danh sách cụ thể kèm theo) DanhsachrasoatphieudangkydutuyenvienchucTrungtam04.12.2020_binhtgnghison-08-12-2020_11h05p25.xls
Xem chi tiết Thông báo tại đây: Thongbaothisinhduthivong2vienchucTrungtam2020_binhtgnghison-08-12-2020_10h48p34(08.12.2020_13h13p36)_signed.pdf
Hải Anh.NSEZ