Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020
Thứ Ba - 15/12/2020 10:05 SA
Ngày 11/12/2020, Hội đồng thi tuyển Viên chức Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa ban hành thông báo Số: 3566/TB-HĐTDVC về thông báo triệu tập thí sinh tham dự phòng vấn vòng 2
Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) xét tuyển viên chức cụ thể như sau:
1. Thí sinh xem danh sách số báo danh, phổ biến nội quy, quy chế phỏng vấn vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 18/12/2020.
2. Thời gian phỏng vấn vòng 2: Ngày 19/12/2020.
3. Địa điểm: Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Km 372, Quốc lộ 1A, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
                                                                                 (Có các phụ lục chi tiết kèm theo)                    DanhsachphongthivaSobaodanhphongvanvienchucTrungtam2020.xls
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại địa chỉ: http://nghison.gov.vn, đồng thời gửi qua đường bưu điện, địa chỉ Email của các thí sinh đã đăng ký.
(Lưu ý: Thí sinh mang theo chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định khi tham dự phỏng vấn.)
Hải Anh.NSEZ
Các tin khác