Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thứ Sáu - 29/01/2021 02:38 CH
(NSEZ) - Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn Số: 296 /BQLKKTNS&KCN-DNLĐ ngày 29/01/2021 về việc triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.
Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn người có nguy cơ làm lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Yêu cầu Giám đốc các Doanh nghiệp:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan về phòng, chống dịch CoVid-19.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung của Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo tập trung đông người khi không cần thiết. Nếu xét thấy thật sự cần thiết phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; trực tiếp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covd-19 tỉnh). Yêu cầu tất cả người lao động thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng, cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, nơi công cộng, nơi tập trung đông người; tổ chức thực hiện tốt 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Từ ngày 29/01/2021, đề nghị người lao động không đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, các địa phương có dịch và không trở về từ các vùng có dịch, cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cơ sở và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
4. Thường xuyên cập nhập danh sách lao động làm việc tại Doanh nghiệp; lao động trở về từ vùng có dịch, lao động quá cảnh từ vùng dịch, tình hình sức khỏe của người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp (gồm cả lao động Việt Nam và lao động nước ngoài), tổng hợp báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.
Toàn văn công văn 296. CV296Trien-khai-CD-03-UBND-tinh-.pdf
Toàn văn công điện 03. Congdien03.pdf
Hải Anh. NSEZ
Các tin khác