Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Thứ Sáu - 26/02/2021 11:08 SA
Thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh về Quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, phát triển hoạt động xuất, nhập khẩu của Cảng biển Nghi Sơn cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn. Ban Quản lý Khu kinh tế 2 Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thông báo, đề nghị các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa bằng container thông qua Cảng Nghi Sơn để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Tỉnh.

Văn bản 512/BQLKKTNS&KCN-DNLĐ CongvantuyentruyenNghiquyet338vaQuyetdinhso03.pdf
Toàn văn NQ 338 Nghiquyet338.pdf
Quyết định 03 UBND tỉnh Quyetdinhso03cuaUBNDtinhQuydinhtrinhtuhotrothuchienNghiquyet338.pdf
Hải Anh.NSEZ
Các tin khác