Tuyển dụng nhân sự cho các vị trí vận hành và kỹ thuật viên làm việc tại Nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP)
Thứ Năm - 02/10/2014 10:35 SA
Manpower Vietnam: Chúng tôi xin trân trọng thông báo hiện nay Nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) bắt đầu nhận hồ sơ tuyển dụng cho các vị trí vận hành và kỹ thuật viên làm việc tại nhà máy NSRP:

Thủ tục thực hiện:
- Cách nộp hồ sơ:
     + Click vào đường link: http://www.jotform.me/form/42640767362458
     + Điền đầy đủ thông tin yêu cầu
     + Đính kèm CV, Bằng Đại Học và Bảng điểm (Chỉ chấp nhận file word hoặc file PDF dung lượng không lớn hơn 8Mb) Cách lưu tên file: Tên đầy đủ không dấu của bạn - số chứng minh thư nhân dân. Ví dụ: Nguyen Van A - 013125214
- Thời gian nhận hồ sơ:

      Dự kiến: 22/9/2014 – 15/10/2014
- Thời gian làm bài Test (tiếng anh, kỹ thuật, kỹ năng mềm)
      Dự kiến: 15/10/2014 - 1/11/2014
- Thời gian phỏng vấn
      Dự kiến: 1/11/2014 – 30/11/2014
Các ứng viên được lựa chọn qua các vòng sẽ được thông báo qua email.

emoticon