Triển khai Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Triển khai Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh không đủ điều kiện và đủ điều kiện tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (Vòng 2) tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 Triển khai một số nội dung của Chị thị 13/CT-TTG, Thông báo số 102/TB-VPCP, Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 18/03/2020 của UBND tỉnh Triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh Thanh Hóa về phòng, chống dịch CoVid - 19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế Thông báo tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; Dịch vụ công mức độ 3; mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN Tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp CoVid - 19 trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Quyết định công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp
Văn phòng đại diện công ty cổ phần xi măng Taiheiyo tại Việt Nam tuyển dụng nhân sự
Thứ Tư - 11/07/2018 08:10 SA

Taiheiyo Cement Corporation Vietnam Representative Office is looking for candidates for the following position:

 

 1. Job position: Project Coordinator
 2. Number of employee: one
 3. Conditions
  • 3-1.Work term: limited time employment for two years, from September 2018.
  • 3-2.Location:

   Office is in HaiThuong Commune, TinhGia District, ThanhHoa Province.Our working will be both in office and on sites.Business trips to be done domestically and internationally including rural, remote area. 

  • 3-3.Salary: 16,000,000VND/month or higher

            *this salary is after probation period based on Vietnam labor law.

 4. Requirements

We seek forwarm open hearted, honest, thoughtful, enthusiastic and tough personnel with proactive and disciplinary work attitude, who has following skills and experiences.

 • 4-1.Skills:
  1. Good understanding and imagination ability.
  2. Good communication, reporting skills.
  3. Good coordinating ability to involve and move the others.
  4. English: good vocal and writing skills, good translation skills
  5. PC: good skills including Word, Excel, and Power Points
 • 4-2.Experience: At least 3 years of work experience. Working as marketing, administration, mining is a plus.
 • 4-3.Qualification: University graduate (BA or higher) is preferred

5.Documents to be supplied by applicants: Curriculum Vitae written in English to be sent via email to hrtccrepvn@gmail.com

NSEZ_IPA